menu
数字でわかるアイトピア
創業40周年
従業員定着率90%
全国に220店舗のアイウェアショップを展開中
職場復帰率90%以上
最高齢社員はなんと75歳
残業は月に平均2時間 社員の健康診断受診率3年連続100%
次の目標は売上高100億円